Ustawa o ochronie roślin

z dnia 18 grudnia 2003

opublikowano w Dz.U. z 27 stycznia 2004 roku, Nr 11, poz. 94


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959;

 2. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808;

 3. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703;

 4. 27 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 163, poz. 1362;

 5. 27 kwietnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 92, poz. 639;

 6. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1217;

 7. 25 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 171, poz. 1225;

 8. 30 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 80, poz. 541;

 9. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

 10. 9 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 20, poz. 106;

 11. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 31, poz. 206;

 12. 4 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 47, poz. 278;

 13. 4 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 54, poz. 278;

 14. 25 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 63, poz. 322;

 15. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 16. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;

 17. 9 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1512;

 18. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;

 19. 8 marca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 455;wersja do druku