Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt

z dnia 18 grudnia 2003

opublikowano w Dz.U. z 27 stycznia 2004 roku, Nr 11, poz. 95


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 220, poz. 1433;

  2. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;wersja do druku