Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 9 listopada 2000

opublikowano w Dz.U. z 29 listopada 2000 roku, Nr 104, poz. 1104


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 27 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1182;

  2. 12 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 202, poz. 1956;wersja do druku