Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

z dnia 28 listopada 2003

opublikowano w Dz.U. z 31 grudnia 2003 roku, Nr 229, poz. 2273


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 11 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 42, poz. 386;

  2. 18 czerwca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 148, poz. 1551;

  3. 18 listopada 2004, Dz.U. z 2005 roku Nr 10, poz. 64;

  4. 7 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 64, poz. 427;

  5. 6 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 237, poz. 1655;

  6. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 92, poz. 753;

  7. 17 lutego 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 36, poz. 197;

  8. 28 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 205, poz. 1202;wersja do druku