Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 10 grudnia 2003

opublikowano w Dz.U. z 29 grudnia 2003 roku, Nr 222, poz. 2201


wersja do druku