Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

z dnia 13 listopada 2003

opublikowano w Dz.U. z 29 listopada 2003 roku, Nr 203, poz. 1966


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 30 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104;

 2. 16 listopada 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635;

 3. 7 grudnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 249, poz. 1828;

 4. 7 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 191, poz. 1370;

 5. 17 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 220, poz. 1419;

 6. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 1, poz. 2;

 7. 19 marca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 56, poz. 458;

 8. 25 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 115, poz. 966;

 9. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 10. 20 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 215, poz. 1664;

 11. 25 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 127, poz. 857;

 12. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 139, poz. 814;

 13. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 234, poz. 1385;

 14. 2 marca 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 354;wersja do druku