Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 12 listopada 2003

opublikowano w Dz.U. z 29 listopada 2003 roku, Nr 202, poz. 1956


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 10 grudnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 222, poz. 2201;

  2. 18 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 263, poz. 2619;wersja do druku