Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

z dnia 5 grudnia 1996

opublikowano w Dz.U. z 26 marca 1997 roku, Nr 28, poz. 152


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 21 stycznia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 12, poz. 136;

 2. 8 czerwca 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 60, poz. 698;

 3. 15 września 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037;

 4. 22 grudnia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 120, poz. 1268;

 5. 25 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 113, poz. 1207;

 6. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 126, poz. 1382;

 7. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 126, poz. 1383;

 8. 18 kwietnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 691;

 9. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 152, poz. 1266;

 10. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271;

 11. 10 kwietnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 90, poz. 845;

 12. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 92, poz. 882;

 13. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 92, poz. 885;

 14. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808;

 15. 27 sierpnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 210, poz. 2135;

 16. 22 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 94, poz. 788;

 17. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1461;

 18. 23 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 117, poz. 790;

 19. 8 września 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 191, poz. 1410;

 20. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 220, poz. 1600;

 21. 15 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 123, poz. 849;

 22. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 166, poz. 1172;

 23. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1238;

 24. 12 marca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 58, poz. 351;

 25. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 6, poz. 33;

 26. 9 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 22, poz. 120;

 27. 20 lutego 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 40, poz. 323;

 28. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 76, poz. 641;

 29. 19 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 219, poz. 1706;

 30. 2 grudnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 219, poz. 1708;

 31. 9 kwietnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 81, poz. 531;

 32. 20 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 107, poz. 679;

 33. 26 listopada 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 238, poz. 1578;

 34. 18 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 84, poz. 455;

 35. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 36. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654;

 37. 28 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 113, poz. 657;

 38. 28 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 113, poz. 658;

 39. 12 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 122, poz. 696;

 40. 13 stycznia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 95;

 41. 7 grudnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1456;wersja do druku