Ustawa o rencie socjalnej

z dnia 27 czerwca 2003

opublikowano w Dz.U. z 1 sierpnia 2003 roku, Nr 135, poz. 1268


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959;

 2. 30 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 120, poz. 1252;

 3. 22 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 94, poz. 788;

 4. 14 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 144, poz. 1043;

 5. 24 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 120, poz. 818;

 6. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1241;

 7. 18 marca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 70, poz. 416;

 8. 22 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 97, poz. 800;

 9. 12 lutego 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 40, poz. 229;

 10. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 11. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 75, poz. 398;

 12. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 13. 30 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 224, poz. 1338;

 14. 22 lutego 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 509;wersja do druku