Ustawa Prawo pocztowe

z dnia 12 czerwca 2003

opublikowano w Dz.U. z 24 lipca 2003 roku, Nr 130, poz. 1188


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 18 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 69, poz. 627;

 2. 16 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 171, poz. 1800;

 3. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808;

 4. 29 grudnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 267, poz. 2258;

 5. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 6. 22 września 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 191, poz. 1413;

 7. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1238;

 8. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

 9. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 168, poz. 1323;

 10. 4 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 47, poz. 278;

 11. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 12. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 13. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;

 14. 14 września 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1194;wersja do druku