Ustawa o działalności ubezpieczeniowej

z dnia 22 maja 2003

opublikowano w Dz.U. z 16 lipca 2003 roku, Nr 124, poz. 1151


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 1 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 91, poz. 870;

 2. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959;

 3. 15 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 83, poz. 719;

 4. 8 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 143, poz. 1204;

 5. 8 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 167, poz. 1396;

 6. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538;

 7. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 184, poz. 1539;

 8. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119;

 9. 16 lutego 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 50, poz. 331;

 10. 24 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 102, poz. 691;

 11. 24 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 112, poz. 769;

 12. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1056;

 13. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 234, poz. 1571;

 14. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

 15. 13 lutego 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 42, poz. 341;

 16. 22 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 97, poz. 802;

 17. 18 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 115, poz. 962;

 18. 4 września 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 165, poz. 1316;

 19. 25 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 166, poz. 1317;

 20. 9 kwietnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 81, poz. 530;

 21. 25 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 126, poz. 853;

 22. 25 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 127, poz. 858;

 23. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 75, poz. 398;

 24. 4 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 80, poz. 432;

 25. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 26. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654;

 27. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 133, poz. 767;

 28. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 205, poz. 1210;

 29. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 232, poz. 1378;

 30. 30 marca 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 596;

 31. 24 października 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1385;

 32. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;

 33. 14 grudnia 2012, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 53;wersja do druku