Ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw

z dnia 22 maja 2003

opublikowano w Dz.U. z 30 czerwca 2003 roku, Nr 113, poz. 1070


wersja do druku