Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

z dnia 15 lutego 1992

opublikowano w Dz.U. z 10 marca 1992 roku, Nr 21, poz. 86


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 9 czerwca 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 60, poz. 700;

 2. 29 czerwca 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 60, poz. 703;

 3. 8 września 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 86, poz. 958;

 4. 26 października 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 103, poz. 1100;

 5. 16 listopada 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 117, poz. 1228;

 6. 8 grudnia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 122, poz. 1315;

 7. 22 grudnia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 122, poz. 1324;

 8. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 106, poz. 1150;

 9. 27 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 110, poz. 1190;

 10. 25 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 125, poz. 1363;

 11. 1 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253;

 12. 24 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 74, poz. 676;

 13. 7 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 93, poz. 820;

 14. 27 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1179;

 15. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 169, poz. 1384;

 16. 28 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 199, poz. 1672;

 17. 30 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1684;

 18. 5 grudnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 230, poz. 1922;

 19. 23 stycznia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 45, poz. 391;

 20. 27 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 137, poz. 1302;

 21. 11 września 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 180, poz. 1759;

 22. 12 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 202, poz. 1957;

 23. 14 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 217, poz. 2124;

 24. 12 grudnia 2003, Dz.U. z 2004 roku Nr 6, poz. 39;

 25. 11 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535;

 26. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 93, poz. 894;

 27. 16 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 121, poz. 1262;

 28. 30 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 123, poz. 1291;

 29. 27 maja 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 146, poz. 1546;

 30. 16 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 171, poz. 1800;

 31. 27 sierpnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 210, poz. 2135;

 32. 18 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 254, poz. 2533;

 33. 20 stycznia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 25, poz. 202;

 34. 15 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 78, poz. 684;

 35. 30 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 143, poz. 1199;

 36. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 155, poz. 1298;

 37. 8 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1419;

 38. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420;

 39. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1484;

 40. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1495;

 41. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538;

 42. 27 kwietnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 94, poz. 651;

 43. 12 maja 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 107, poz. 723;

 44. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119;

 45. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 183, poz. 1353;

 46. 16 listopada 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 217, poz. 1589;

 47. 15 grudnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 251, poz. 1847;

 48. 23 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 165, poz. 1169;

 49. 23 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 171, poz. 1208;

 50. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1238;

 51. 10 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 141, poz. 888;

 52. 6 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 209, poz. 1316;

 53. 6 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 3, poz. 11;

 54. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 19, poz. 100;

 55. 13 lutego 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 42, poz. 341;

 56. 2 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 65, poz. 545;

 57. 5 marca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 69, poz. 587;

 58. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 79, poz. 666;

 59. 1 lipca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 125, poz. 1035;

 60. 17 lipca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 127, poz. 1052;

 61. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 62. 4 września 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 165, poz. 1316;

 63. 20 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 215, poz. 1664;

 64. 12 lutego 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 57, poz. 352;

 65. 18 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 75, poz. 473;

 66. 25 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 127, poz. 857;

 67. 6 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 149, poz. 996;

 68. 24 września 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 219, poz. 1442;

 69. 29 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 229, poz. 1496;

 70. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 102, poz. 585;

 71. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 72. 10 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 134, poz. 781;

 73. 1 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 178, poz. 1059;

 74. 28 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 205, poz. 1202;

 75. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 234, poz. 1389;

 76. 2 marca 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 362;

 77. 30 marca 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 596;

 78. 16 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1342;

 79. 10 października 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1448;

 80. 7 grudnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1540;

 81. 12 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 613;

 82. 13 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 888;wersja do druku