Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

z dnia 25 czerwca 1999

opublikowano w Dz.U. z 12 lipca 1999 roku, Nr 60, poz. 636


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 11 maja 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 53, poz. 633;

 2. 24 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 99, poz. 1075;

 3. 17 grudnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1791;

 4. 30 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 199, poz. 1673;

 5. 18 grudnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 241, poz. 2074;

 6. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 121, poz. 1264;

 7. 17 grudnia 2004, Dz.U. z 2005 roku Nr 10, poz. 71;

 8. 16 listopada 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 221, poz. 1615;

 9. 6 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 47, poz. 318;

 10. 15 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 115, poz. 792;

 11. 11 kwietnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 93, poz. 582;

 12. 24 czerwca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 119, poz. 771;

 13. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 234, poz. 1570;

 14. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 237, poz. 1654;

 15. 9 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 22, poz. 120;

 16. 22 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 97, poz. 800;

 17. 28 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 179, poz. 1383;

 18. 22 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 225, poz. 1463;

 19. 28 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 113, poz. 657;

 20. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887;

 21. 28 maja 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 675;

 22. 10 maja 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 747;wersja do druku