Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

z dnia 10 kwietnia 2003

opublikowano w Dz.U. z 10 maja 2003 roku, Nr 80, poz. 721


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 14 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 217, poz. 2124;

 2. 18 maja 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 113, poz. 954;

 3. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1462;

 4. 16 grudnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 267, poz. 2251;

 5. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 220, poz. 1601;

 6. 12 stycznia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 23, poz. 136;

 7. 10 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 112, poz. 767;

 8. 25 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 154, poz. 958;

 9. 3 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227;

 10. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 72, poz. 620;

 11. 13 kwietnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 472;

 12. 30 marca 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 549;wersja do druku