Ustawa o działach administracji rządowej

z dnia 4 września 1997

opublikowano w Dz.U. z 24 listopada 1997 roku, Nr 141, poz. 943


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 21 stycznia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 12, poz. 136;

 2. 28 kwietnia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 43, poz. 489;

 3. 12 maja 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 48, poz. 550;

 4. 20 lipca 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 62, poz. 718;

 5. 26 maja 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 70, poz. 816;

 6. 21 lipca 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 73, poz. 852;

 7. 9 listopada 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 109, poz. 1158;

 8. 8 grudnia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 122, poz. 1314;

 9. 21 grudnia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 122, poz. 1321;

 10. 29 listopada 2000, Dz.U. z 2001 roku Nr 3, poz. 18;

 11. 21 grudnia 2000, Dz.U. z 2001 roku Nr 5, poz. 43;

 12. 21 grudnia 2000, Dz.U. z 2001 roku Nr 5, poz. 44;

 13. 11 kwietnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 42, poz. 475;

 14. 11 maja 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 63, poz. 634;

 15. 7 czerwca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 73, poz. 761;

 16. 22 czerwca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 76, poz. 811;

 17. 26 kwietnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 87, poz. 954;

 18. 27 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 102, poz. 1116;

 19. 25 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 113, poz. 1207;

 20. 18 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 115, poz. 1229;

 21. 24 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 123, poz. 1353;

 22. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 125, poz. 1371;

 23. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 126, poz. 1382;

 24. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 129, poz. 1441;

 25. 18 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 130, poz. 1450;

 26. 21 grudnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1800;

 27. 1 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253;

 28. 20 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 41, poz. 365;

 29. 10 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 71, poz. 655;

 30. 24 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 74, poz. 676;

 31. 7 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 89, poz. 804;

 32. 7 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 93, poz. 820;

 33. 3 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 130, poz. 1112;

 34. 24 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 135, poz. 1145;

 35. 14 lutego 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 52, poz. 450;

 36. 11 kwietnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 64, poz. 592;

 37. 14 marca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 65, poz. 595;

 38. 10 kwietnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 84, poz. 774;

 39. 24 kwietnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz. 874;

 40. 27 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 137, poz. 1302;

 41. 23 lipca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568;

 42. 12 września 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 190, poz. 1864;

 43. 29 stycznia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177;

 44. 4 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 69, poz. 624;

 45. 2 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 91, poz. 873;

 46. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959;

 47. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1206;

 48. 28 listopada 2003, Dz.U. z 2004 roku Nr 141, poz. 1492;

 49. 8 października 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 238, poz. 2390;

 50. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2702;

 51. 6 stycznia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 17, poz. 141;

 52. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2005 roku Nr 33, poz. 288;

 53. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 155, poz. 1298;

 54. 7 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1414;

 55. 8 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1417;

 56. 29 grudnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 267, poz. 2258;

 57. 17 lutego 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 45, poz. 319;

 58. 23 marca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 75, poz. 519;

 59. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 60. 13 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 143, poz. 1027;

 61. 22 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 144, poz. 1045;

 62. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119;

 63. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1218;

 64. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 220, poz. 1600;

 65. 8 grudnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 249, poz. 1829;

 66. 12 stycznia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 21, poz. 125;

 67. 26 stycznia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 35, poz. 218;

 68. 24 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 107, poz. 732;

 69. 24 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 120, poz. 818;

 70. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 173, poz. 1218;

 71. 18 marca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 63, poz. 394;

 72. 3 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227;

 73. 3 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 201, poz. 1237;

 74. 7 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 216, poz. 1370;

 75. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

 76. 3 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 68, poz. 574;

 77. 7 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 77, poz. 649;

 78. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 79. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 168, poz. 1323;

 80. 22 stycznia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 143;

 81. 22 stycznia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146;

 82. 20 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 107, poz. 679;

 83. 25 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 127, poz. 857;

 84. 25 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 155, poz. 1035;

 85. 25 listopada 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 239, poz. 1592;

 86. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 234, poz. 1385;

 87. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 234, poz. 1386;

 88. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 240, poz. 1429;

 89. 30 marca 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 596;wersja do druku