Ustawa o kulturze fizycznej

z dnia 18 stycznia 1996

opublikowano w Dz.U. z 6 marca 1996 roku, Nr 25, poz. 113


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 20 sierpnia 1997, Dz.U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769;

 2. 19 listopada 1999, Dz.U. z 1999 roku Nr 101, poz. 1178;

 3. 20 stycznia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 9, poz. 117;

 4. 26 lipca 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 72, poz. 839;

 5. 22 grudnia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 120, poz. 1268;

 6. 21 grudnia 2000, Dz.U. z 2001 roku Nr 5, poz. 43;

 7. 20 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 102, poz. 1115;

 8. 17 grudnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 4, poz. 31;

 9. 1 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253;

 10. 24 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 74, poz. 676;

 11. 7 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 93, poz. 820;

 12. 3 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 130, poz. 1112;

 13. 30 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 207, poz. 1752;

 14. 13 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 203, poz. 1966;

 15. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959;

 16. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808;

 17. 15 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 85, poz. 726;

 18. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 155, poz. 1298;

 19. 8 września 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 208, poz. 1531;

 20. 12 stycznia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 34, poz. 206;

 21. 23 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 171, poz. 1208;

 22. 3 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 195, poz. 1200;

 23. 20 marca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 62, poz. 504;

 24. 22 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 97, poz. 801;

 25. 5 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 226, poz. 1809;wersja do druku