Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych

z dnia 10 stycznia 2003

opublikowano w Dz.U. z 4 lutego 2003 roku, Nr 17, poz. 155


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 13 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 111, poz. 1061;wersja do druku