Ustawa o Sądzie Najwyższym

z dnia 23 listopada 2002

opublikowano w Dz.U. z 31 grudnia 2002 roku, Nr 240, poz. 2052


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 23 stycznia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 25, poz. 219;

 2. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119;

 3. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 234, poz. 1571;

 4. 20 marca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 56, poz. 459;

 5. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 6. 9 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1375;

 7. 19 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 219, poz. 1706;

 8. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 9. 24 września 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 197, poz. 1307;

 10. 12 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 126, poz. 714;

 11. 18 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 203, poz. 1192;

 12. 11 maja 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 637;wersja do druku