Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

z dnia 30 października 2002

opublikowano w Dz.U. z 28 listopada 2002 roku, Nr 199, poz. 1673


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 18 grudnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 241, poz. 2074;

 2. 11 kwietnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 83, poz. 760;

 3. 28 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 223, poz. 2217;

 4. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 99, poz. 1001;

 5. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 121, poz. 1264;

 6. 30 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 187, poz. 1925;

 7. 27 sierpnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 210, poz. 2135;

 8. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 164, poz. 1366;

 9. 15 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 115, poz. 792;

 10. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 228, poz. 1507;

 11. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 6, poz. 33;

 12. 9 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 22, poz. 120;

 13. 22 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 99, poz. 825;

 14. 24 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 111, poz. 918;

 15. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1725;

 16. 4 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 45, poz. 235;

 17. 12 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 122, poz. 696;

 18. 28 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 138, poz. 808;

 19. 11 maja 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 637;wersja do druku