Ustawa o produktach biobójczych

z dnia 13 września 2002

opublikowano w Dz.U. z 21 października 2002 roku, Nr 175, poz. 1433


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 17 października 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 189, poz. 1852;

  2. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808;

  3. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1491;

  4. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1056;

  5. 9 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 20, poz. 106;

  6. 20 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 107, poz. 679;

  7. 29 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 225, poz. 1464;

  8. 25 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 63, poz. 322;

  9. 18 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 82, poz. 451;wersja do druku