Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

z dnia 18 grudnia 1998

opublikowano w Dz.U. z 19 grudnia 1998 roku, Nr 155, poz. 1016


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 24 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 74, poz. 676;

 2. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271;

 3. 9 lipca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 139, poz. 1326;

 4. 4 marca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 64, poz. 567;

 5. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 167, poz. 1398;

 6. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 7. 23 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 711;

 8. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 218, poz. 1592;

 9. 14 lutego 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 25, poz. 162;

 10. 29 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 64, poz. 432;

 11. 13 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 83, poz. 561;

 12. 29 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 140, poz. 983;

 13. 9 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1375;

 14. 18 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 79, poz. 522;

 15. 29 kwietnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 94, poz. 602;

 16. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 17. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;wersja do druku