Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

z dnia 30 sierpnia 2002

opublikowano w Dz.U. z 20 września 2002 roku, Nr 153, poz. 1271


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 22 maja 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1153;

  2. 28 sierpnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 171, poz. 1663;

  3. 18 grudnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 228, poz. 2261;

  4. 14 listopada 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 221, poz. 1650;wersja do druku