Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 12 września 2002

opublikowano w Dz.U. z 11 października 2002 roku, Nr 169, poz. 1387


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 14 listopada 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 221, poz. 1650;wersja do druku