Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

z dnia 9 listopada 2000

opublikowano w Dz.U. z 13 grudnia 2000 roku, Nr 109, poz. 1158


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 1 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253;

 2. 8 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 66, poz. 596;

 3. 23 listopada 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 216, poz. 1824;

 4. 28 maja 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 145, poz. 1537;

 5. 22 grudnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 281, poz. 2785;

 6. 17 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 132, poz. 1110;

 7. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1484;

 8. 30 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104;

 9. 13 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 149, poz. 1074;

 10. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1217;

 11. 8 grudnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 249, poz. 1832;

 12. 30 maja 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 116, poz. 730;

 13. 30 maja 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 116, poz. 732;

 14. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

 15. 3 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 240, poz. 1603;

 16. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1726;wersja do druku