Ustawa Prawo lotnicze

z dnia 3 lipca 2002

opublikowano w Dz.U. z 16 sierpnia 2002 roku, Nr 130, poz. 1112


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 29 października 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 210, poz. 2036;

 2. 11 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535;

 3. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959;

 4. 29 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 99, poz. 1002;

 5. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 172, poz. 1805;

 6. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808;

 7. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703;

 8. 22 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 90, poz. 757;

 9. 27 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 163, poz. 1362;

 10. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1462;

 11. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1490;

 12. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 13. 23 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 711;

 14. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 141, poz. 1008;

 15. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1217;

 16. 8 grudnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 249, poz. 1829;

 17. 16 lutego 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 50, poz. 331;

 18. 13 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 82, poz. 558;

 19. 25 kwietnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 97, poz. 625;

 20. 10 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 144, poz. 901;

 21. 30 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 177, poz. 1095;

 22. 5 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1113;

 23. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

 24. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

 25. 12 lutego 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 42, poz. 340;

 26. 4 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 47, poz. 278;

 27. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 28. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 29. 30 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 170, poz. 1015;

 30. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;

 31. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 240, poz. 1429;

 32. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1544;

 33. 7 grudnia 2012, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 134;

 34. 13 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 829;

 35. 12 lipca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 912;



wersja do druku