Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

z dnia 15 września 2000

opublikowano w Dz.U. z 20 października 2000 roku, Nr 88, poz. 983


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 28 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 229, poz. 2273;

  2. 18 czerwca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 162, poz. 1694;

  3. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1462;

  4. 15 grudnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 251, poz. 1847;

  5. 9 maja 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 98, poz. 634;wersja do druku