Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

z dnia 20 lipca 2000

opublikowano w Dz.U. z 1 sierpnia 2000 roku, Nr 62, poz. 718


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 12 kwietnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 46, poz. 499;

 2. 24 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 74, poz. 676;

 3. 20 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984;

 4. 14 marca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 65, poz. 595;

 5. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959;

 6. 17 lutego 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 64, poz. 565;

 7. 16 grudnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 267, poz. 2253;

 8. 10 marca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 73, poz. 501;

 9. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 10. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 145, poz. 1050;

 11. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 220, poz. 1600;

 12. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 31, poz. 206;

 13. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 14. 4 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 117, poz. 676;

 15. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 232, poz. 1378;wersja do druku