Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

z dnia 24 maja 2002

opublikowano w Dz.U. z 14 czerwca 2002 roku, Nr 74, poz. 676


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 13 marca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 90, poz. 844;

 2. 22 maja 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 113, poz. 1070;

 3. 12 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 130, poz. 1188;

 4. 23 lipca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 166, poz. 1609;

 5. 16 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 171, poz. 1800;

 6. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 267, poz. 2647;

 7. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703;

 8. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 9. 23 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 711;

 10. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 218, poz. 1592;

 11. 22 grudnia 2007, Dz.U. z 2008 roku Nr 11, poz. 59;

 12. 23 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 220, poz. 1428;

 13. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 85, poz. 716;

 14. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 15. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 16. 26 listopada 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 238, poz. 1578;

 17. 4 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 53, poz. 273;

 18. 18 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 84, poz. 455;

 19. 1 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 117, poz. 677;

 20. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 230, poz. 1371;

 21. 28 maja 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 675;wersja do druku