Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002

opublikowano w Dz.U. z 15 czerwca 2002 roku, Nr 75, poz. 690


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 13 lutego 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 33, poz. 270;

  2. 7 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 109, poz. 1156;

  3. 6 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 201, poz. 1238;

  4. 12 marca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 56, poz. 461;wersja do druku