Kodeks wykroczeń

z dnia 20 maja 1971

opublikowano w Dz.U. z 31 maja 1971 roku, Nr 12, poz. 114


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 20 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 100, poz. 1081;

 2. 24 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 106, poz. 1149;

 3. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 125, poz. 1371;

 4. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 128, poz. 1409;

 5. 25 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 129, poz. 1438;

 6. 15 lutego 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 19, poz. 185;

 7. 1 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253;

 8. 24 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 135, poz. 1145;

 9. 18 grudnia 2003, Dz.U. z 2004 roku Nr 11, poz. 95;

 10. 5 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 62, poz. 576;

 11. 18 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 69, poz. 626;

 12. 16 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 93, poz. 891;

 13. 16 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 171, poz. 1800;

 14. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808;

 15. 21 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 90, poz. 756;

 16. 22 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 90, poz. 757;

 17. 13 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 82, poz. 558;

 18. 10 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 141, poz. 888;

 19. 9 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 190, poz. 1474;

 20. 5 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 206, poz. 1589;

 21. 8 stycznia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 21, poz. 105;

 22. 29 kwietnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 106, poz. 672;

 23. 22 lipca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 152, poz. 1017;

 24. 22 lipca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 152, poz. 1018;

 25. 24 września 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 217, poz. 1427;

 26. 29 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 225, poz. 1466;

 27. 12 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 126, poz. 715;

 28. 31 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 217, poz. 1280;

 29. 31 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 224, poz. 1340;

 30. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 230, poz. 1370;

 31. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 240, poz. 1431;

 32. 13 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 829;wersja do druku