TYTUŁ I Weksel trasowany ...
art. 1    Weksel trasowany z...
art. 2    Nie będzie uważany...
art. 3    Weksel może być wy...
art. 4    Weksel może być pł...
art. 5    W wekslu, płatnym ...
art. 6    Weksel, w którym s...
art. 7    Jeżeli na wekslu z...
art. 8    Kto podpisał wekse...
art. 9    Wystawca odpowiada...
art. 10    Jeżeli weksel, nie...
Dział II Indos
art. 11    Każdy weksel można...
art. 12    Indos powinien być...
art. 13    Indos powinien być...
art. 14    Indos przenosi wsz...
art. 15    Indosant odpowiada...
art. 16    Będzie uważany za ...
art. 17    Osoby, przeciw któ...
art. 18    Jeżeli indos zawie...
art. 19    Jeżeli indos zawie...
art. 20    Indos po terminie ...
Dział III Przyjęcie
art. 21    Posiadacz weksla a...
art. 22    W każdym wekslu wy...
art. 23    Weksel, płatny w p...
art. 24    Trasat może żądać,...
art. 25    Przyjęcie pisze si...
art. 26    Przyjęcie powinno ...
art. 27    Jeżeli wystawca po...
art. 28    Przez przyjęcie tr...
art. 29    Jeżeli trasat prze...
Dział IV Poręczenie weksl...
art. 30    Zapłatę weksla moż...
art. 31    Poręczenie umieszc...
art. 32    Poręczyciel wekslo...
Dział V Płatność
art. 33    Weksel może być pł...
art. 34    Weksel za okazanie...
art. 35    Termin płatności w...
art. 36    Jeżeli termin płat...
art. 37    Gdy weksel jest pł...
Dział VI Zapłata
art. 38    Posiadacz weksla, ...
art. 39    Trasat może przy z...
art. 40    Posiadacz weksla n...
art. 41    Jeżeli weksel wyst...
art. 42    W przypadku nieprz...
Dział VII Zwrotne poszuki...
art. 43    Posiadacz weksla m...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl