art. 1    Ustawa reguluje za...
art. 2    Znosi się: 1) ce...
art. 3    Tworzy się organy ...
art. 4    1. Do zakresu dzia...
art. 5    1. Do zakresu dzia...
art. 6    1. Dotychczasowe u...
art. 7    1. Z dniem 1 maja ...
art. 8    W ustawie z dnia 1...
art. 9    W ustawie z dnia 1...
art. 10    W ustawie z dnia 2...
art. 11    W ustawie z dnia 2...
art. 12    W ustawie z dnia 2...
art. 13    W ustawie z dnia 8...
art. 14    W ustawie z dnia 9...
art. 15    W ustawie z dnia 6...
art. 16    W ustawie z dnia 2...
art. 17    W ustawie z dnia 2...
art. 18    W ustawie z dnia 4...
art. 19    W ustawie z dnia 5...
art. 20    W ustawie z dnia 1...
art. 21    W ustawie z dnia 2...
art. 22    W ustawie z dnia 2...
art. 23    W ustawie z dnia 1...
art. 24    W ustawie z dnia 1...
art. 25    W ustawie z dnia 2...
art. 26    W ustawie z dnia 2...
art. 27    W ustawie z dnia 2...
art. 28    W ustawie z dnia 2...
art. 29    W ustawie z dnia 1...
art. 30    1. Postępowania w ...
art. 31    1. Nieruchomości p...
art. 32    1. Funkcjonariusze...
art. 33    1. Pracownicy i fu...
art. 34    1. Minister właści...
art. 35    Do czasu wydania p...
art. 36    1. Pozwolenia i in...
art. 37    Dotychczasowe upow...
art. 38    Pieczęcie, zamknię...
art. 39    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl