art. 7a    1. Ewidencję dział...
art. 7b    1. Wójt, burmistr...
art. 7d    1. Przedsiębiorca ...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl