Preambuła
DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OG...
art. 1    Kodeks pracy okreś...
art. 2    Pracownikiem jest ...
art. 3    Pracodawcą jest je...
art. 31    § 1. Za pracodawcę...
art. 4    (skreślony).
art. 5    Jeżeli stosunek pr...
art. 6    (uchylony).
art. 7    (skreślony).
art. 8    Nie można czynić z...
art. 9    § 1. Ilekroć w Kod...
art. 91    § 1. Jeżeli jest t...
Rozdział II  Podstawowe za...
art. 10    § 1. Każdy ma praw...
art. 11    Nawiązanie stosunk...
art. 111    Pracodawca jest ob...
art. 112    Pracownicy mają ró...
art. 113    Jakakolwiek dyskry...
art. 12    (skreślony).
art. 13    Pracownik ma prawo...
art. 14    Pracownik ma prawo...
art. 15    Pracodawca jest ob...
art. 16    Pracodawca, stosow...
art. 17    Pracodawca jest ob...
art. 18    § 1. Postanowienia...
art. 181    § 1. Pracownicy i ...
art. 182    Pracownicy uczestn...
art. 183    Pracodawcy oraz or...
Rozdział IIa Równe traktow...
art. 183a    § 1. Pracownicy po...
art. 183b    § 1. Za naruszenie...
art. 183c    § 1. Pracownicy ma...
art. 183d    Osoba, wobec które...
art. 183e    § 1. Skorzystanie...
Rozdział IIb Nadzór i kont...
art. 184    § 1. Nadzór i kont...
art. 185    § 1. Społeczną kon...
Rozdział III  (skreślony)...
art. 19    (skreślony)
art. 20    (skreślony).
art. 21    (skreślony).
DZIAŁ DRUGI STOSUNEK PRACY...
art. 22    § 1. Przez nawiąza...
art. 221    § 1. Pracodawca ma...
art. 23    (skreślony).
art. 231    § 1. W razie przej...
art. 231a    § 1. Jeżeli jest t...
art. 232    Jeżeli przepisy pr...
art. 24    (skreślony).
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


© 2001 - 2003 openlaw.pl