<< poprzednie
art. 259    § 1. Jeżeli zderze...
art. 260    § 1. Jeżeli zderze...
art. 261    § 1. Po zderzeniu ...
art. 262    § 1. Roszczenie o ...
art. 263    Przepisy niniejsze...
art. 264    § 1. Przepisy nini...
DZIAŁ III ZANIECZYSZCZENIE...
art. 265    Z zastrzeżeniem pr...
art. 266    § 1. Armator nie p...
art. 267    Jeżeli szkoda zost...
art. 268    § 1. Przez szkodę ...
art. 269    Nie można wyłączyć...
art. 270    Każdy, kto w celu ...
art. 271    § 1. Organ adminis...
Rozdział 1a Zanieczyszczen...
art. 271a    § 1. Do odpowiedz...
art. 271b    § 1. Właściciel ...
art. 271c    § 1. Dyrektor urz...
art. 271d    § 1. Statek, o k...
art. 271e    Statek o tonażu br...
art. 271f    Dyrektor urzędu mo...
art. 271g    Minister właściwy...
art. 271h    Kontrolę przestrze...
Rozdział 2 Zanieczyszczeni...
art. 272    § 1. Do odpowiedzi...
art. 273    § 1. Właściciel st...
art. 273a    § 1. Dyrektor urz...
art. 274    § 1. Statek, o któ...
art. 275    Statek przewożący...
art. 276    Dyrektor urzędu mo...
art. 277    Minister właściwy ...
art. 278    Kontrolę przestrze...
Rozdział 3 Międzynarodowy ...
art. 279    § 1. Do dochodzeni...
art. 280    § 1. Osoba otrzymu...
art. 281    W przypadku szkody...
Rozdział 3a Międzynarodowy...
art. 281a    Do dochodzenia ros...
art. 281b    § 1. Roszczenie wo...
art. 281c    Roszczenie wobec M...
art. 281d    Osoba otrzymująca ...
art. 281e    Minister właściwy ...
DZIAŁ IV MIENIE ZATOPIONE ...
art. 282    § 1. Właściciel mi...
art. 283    § 1. Wydobywanie m...
art. 284    § 1. Jeżeli mienie...
art. 285    Wydobycie cudzego ...
art. 286    § 1. Wydobywającem...
art. 287    Jeżeli wydobyte mi...
art. 288    § 1. Jeżeli właści...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9


© 2001 - 2003 openlaw.pl