<< poprzednie
DZIAŁ VI USŁUGI HOLOWNICZE...
art. 214    § 1. Przez umowę h...
art. 215    § 1. Zespół holown...
art. 216    § 1. Armator, któr...
art. 217    Wysokość wynagrodz...
art. 218    § 1. Statek, które...
art. 219    Roszczenia wynikaj...
DZIAŁ VII USŁUGI PILOTOWE...
art. 220    Usługa pilotowa po...
art. 221    § 1. Pilot pozosta...
art. 222    § 1. Usługi piloto...
art. 223    § 1. Świadczenie u...
art. 224    Armator odpowiada ...
art. 225    § 1. Pilot odpowia...
art. 226    Roszczenia z umowy...
art. 227    Usługa pilotowa mo...
art. 228    § 1. Na listę pilo...
art. 229    § 1. Świadczenie u...
art. 230    § 1. Koszty utrzym...
DZIAŁ VIII RATOWNICTWO MOR...
art. 231    Ratownictwem morsk...
art. 232    § 1. Za ratownictw...
art. 233    Z zastrzeżeniem po...
art. 234    Nie ma prawa do wy...
art. 235    Kto na podstawie u...
art. 236    § 1. Przepisy nini...
art. 237    § 1. Strona może ż...
art. 238    § 1. Ratujący jest...
art. 239    § 1. W braku umowy...
art. 240    § 1. Wysokość wyna...
art. 241    § 1. Za ratowanie ...
art. 242    § 1. Osoby uratowa...
art. 243    Jeżeli ratownictwa...
art. 244    § 1. Wynagrodzenie...
art. 245    § 1. Dla zabezpiec...
art. 246    Roszczenia o wynag...
art. 247    Przepisów niniejsz...
art. 248    Przepisy niniejsze...
art. 249    § 1. Przepisy nini...
Tytuł VII WYPADKI MORSKIE ...
art. 250    § 1. Awarię wspóln...
art. 251    Wydatek nadzwyczaj...
art. 252    § 1. Straty awarii...
art. 253    § 1. Strat wynikły...
art. 254    Wszelkie szkody i ...
art. 255    § 1. Ustalenia, cz...
art. 256    § 1. Roszczenie z ...
DZIAŁ II ZDERZENIE STATKÓW...
art. 257    Przepisy niniejsze...
art. 258    § 1. Statek odpowi...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9


© 2001 - 2003 openlaw.pl