<< poprzednie
art. 171    Zwolnienia i ogran...
DZIAŁ II PRZEWÓZ PASAŻERÓW...
art. 172    § 1. Przez umowę p...
art. 173    § 1. Wydany bilet ...
art. 174    § 1. Warunki przew...
art. 175    § 1. Pasażer może ...
art. 176    § 1. Przewoźnik ob...
art. 177    § 1. Pasażer może ...
art. 178    § 1. Jeżeli przewó...
art. 179    § 1. Każda ze stro...
art. 180    § 1. Umowa przewoz...
art. 181    § 1. Przewoźnik po...
art. 182    § 1. Przewoźnik, k...
art. 182a    § 1. Przewoźnik, k...
art. 182b    § 1. Dyrektor urzę...
art. 182c    Minister właściwy ...
art. 183    § 1. Przewoźnikowi...
art. 184    Do bagażu niepodję...
art. 185    § 1. W razie uszko...
art. 186    Roszczenia z tytuł...
art. 187    § 1. Osoba, która ...
DZIAŁ III CZARTER NA CZAS...
art. 188    § 1. Przez umowę c...
art. 189    § 1. W granicach u...
art. 190    § 1. Zmiana właści...
art. 191    § 1. Armator, któr...
art. 192    § 1. Czarterujący ...
art. 193    § 1. Czarterujący ...
art. 194    § 1. W okresie trw...
art. 195    Z wynagrodzenia na...
art. 196    Czarterujący może ...
art. 197    Każda ze stron moż...
art. 198    § 1. Umowa czarter...
art. 199    Roszczenia wynikaj...
art. 200    Przepisów niniejsz...
DZIAŁ IV USŁUGI AGENCYJNE...
art. 201    Przez umowę agency...
art. 202    § 1. Agent morski ...
art. 203    Jeżeli agent, doko...
art. 204    Agent morski powin...
art. 205    § 1. Wysokość wyna...
art. 206    § 1. Każda ze stro...
art. 207    Roszczenia wynikaj...
DZIAŁ V USŁUGI MAKLERSKIE...
art. 208    § 1. Makler morski...
art. 209    Zlecenie pośrednic...
art. 210    Makler morski może...
art. 211    § 1. Za pośrednicz...
art. 212    Makler obowiązany ...
art. 213    Roszczenia wynikaj...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9


© 2001 - 2003 openlaw.pl