<< poprzednie
art. 128    Na żądanie załadow...
Rozdział 3 Konosament
art. 129    § 1. Przewoźnik ob...
art. 130    § 1. Przewoźnik mo...
art. 131    § 1. Konosament st...
art. 132    § 1. Dane dotycząc...
art. 133    Przewoźnik obowiąz...
art. 134    § 1. Konosament mo...
art. 135    § 1. Konosament mo...
art. 136    § 1. Konosament za...
art. 137    § 1. Przewoźnik mo...
art. 138    § 1. Z zastrzeżeni...
art. 139    § 1. Przewoźnik, k...
Rozdział 4 Wykonanie przew...
art. 140    § 1. Statek powini...
art. 141    Przewoźnik obowiąz...
art. 142    § 1. Jeżeli statek...
Rozdział 5 Wyładowanie i o...
art. 143    § 1. Frachtujący m...
art. 144    § 1. W braku odmie...
art. 145    Do określenia spos...
art. 146    § 1. Przez przyjęc...
art. 147    § 1. Odbiorca lub ...
art. 148    § 1. Domniemywa si...
art. 149    § 1. Przewoźnik mo...
art. 150    § 1. Jeżeli odbior...
art. 151    § 1. Jeżeli w ciąg...
art. 152    § 1. Z kwoty uzysk...
Rozdział 6 Należności prze...
art. 153    Wysokość frachtu o...
art. 154    § 1. Od ładunku ut...
art. 155    § 1. Jeżeli na sta...
Rozdział 7 Przywileje na ł...
art. 156    § 1. Wierzycielom ...
art. 157    § 1. Przywilej na ...
art. 158    § 1. Przywileje na...
Rozdział 8 Wygaśnięcie umo...
art. 159    § 1. Frachtujący m...
art. 160    § 1. Czarterujący,...
art. 161    § 1. Przewoźnik mo...
art. 162    § 1. Każda ze stro...
art. 163    § 1. Wzajemne zobo...
art. 164    Wygaśnięcie umowy ...
Rozdział 9 Odpowiedzialnoś...
art. 165    § 1. Przewoźnik od...
art. 166    § 1. Odszkodowanie...
art. 167    § 1. Przy przewozi...
art. 168    § 1. Przewoźnik wo...
art. 169    § 1. Przy przewozi...
art. 170    § 1. Podwładny prz...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9


© 2001 - 2003 openlaw.pl