Tytuł I PRZEPISY OGÓLNE
art. 1    § 1. Kodeks morski...
art. 2    § 1. Statkiem mors...
art. 3    § 1. Kodeks morski...
art. 4    Do statków morskic...
art. 5    § 1. Do statków mo...
art. 6    § 1. Z zastrzeżeni...
art. 7    Armatorem jest ten...
art. 8    § 1. Terminy przed...
Tytuł II STATEK MORSKI ...
art. 9    § 1. Żeglugę pod p...
art. 10    § 1. Statkiem o po...
art. 11    § 1. Statek o pols...
art. 12    § 1. Statek o pols...
art. 13    § 1. Statek niesta...
art. 14    Armator prowadzący...
art. 15    Armator, którego s...
art. 16    Nazwa statku, któr...
art. 17    § 1. Statek niesta...
art. 18    Minister właściwy ...
art. 19    § 1. Polska przyna...
art. 20    Nazwa statku stano...
art. 21    § 1. Zawieszenie p...
art. 22    Ilekroć w przepisa...
DZIAŁ II REJESTR OKRĘTOWY...
art. 23    § 1. Statek stanow...
art. 24    § 1. Statek niesta...
art. 25    Rejestr okrętowy s...
art. 26    § 1. Za czynności ...
art. 27    § 1. Statek wpisan...
art. 28    Rejestry, o któryc...
art. 29    § 1. W rejestrze s...
art. 30    § 1. Wpis do rejes...
art. 31    § 1. Wykreśla się ...
art. 32    Statek uważa się z...
art. 33    § 1. Zgłoszenie do...
art. 34    Izba morska bada, ...
art. 35    § 1. Okoliczność b...
art. 36    § 1. Po wpisaniu d...
art. 37    § 1. W razie wydan...
art. 38    Minister właściwy ...
art. 39    § 1. Statek stanow...
DZIAŁ III POMIAR STATKU
art. 40    § 1. Pomiar statku...
art. 41    § 1. Do pomiaru st...
art. 42    § 1. Obowiązkowemu...
art. 43    § 1. Każdy statek ...
art. 44    § 1. Świadectwo po...
art. 45    Statek podlegający...
art. 46    § 1. Kontrola stat...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9


© 2001 - 2003 openlaw.pl