<< poprzednie
art. 47    § 1. Za pomiar sta...
art. 48    § 1. Organami pomi...
art. 49    Minister właściwy ...
DZIAŁ IV DOKUMENTY STATKU...
art. 50    § 1. Statek o pols...
art. 51    § 1. Wszystkie dok...
art. 52    Minister właściwy ...
Tytuł III KAPITAN STATKU ...
art. 53    § 1. Kapitan spraw...
art. 54    § 1. Kapitan statk...
art. 55    Kapitan statku moż...
DZIAŁ II OBOWIĄZKI KAPITAN...
art. 56    Kapitan obowiązany...
art. 57    Kapitan obowiązany...
art. 58    Kapitanowi nie wol...
art. 59    § 1. Kapitan obowi...
art. 60    § 1. Kapitan jest ...
art. 61    § 1. Kapitan jest ...
art. 62    § 1. Kapitan obowi...
art. 63    W razie zagrożenia...
art. 64    § 1. Jeżeli statek...
art. 65    § 1. Kapitan obowi...
art. 66    § 1. Kapitan obowi...
DZIAŁ III UPRAWNIENIA KAPI...
art. 67    Kapitan statku zna...
art. 68    § 1. Kapitan może ...
art. 69    § 1. Kapitan statk...
art. 70    § 1. Jeżeli na sta...
DZIAŁ IV PUBLICZNOPRAWNE F...
art. 71    § 1. O każdym przy...
art. 72    § 1. W przypadku p...
Tytuł IV PRAWA RZECZOWE ...
art. 73    § 1. Statek stanow...
art. 73a    Za statek, o który...
art. 74    Umowa o przeniesie...
art. 75    Przepisy o przenie...
DZIAŁ II ZASTAW NA STATKU...
art. 76    § 1. Na statku wpi...
art. 77    Oświadczenie woli ...
art. 78    § 1. Hipoteka mors...
art. 79    § 1. Hipoteka mors...
art. 80    Umowa o przeniesie...
art. 81    W przypadku świado...
art. 82    § 1. Hipotekę mors...
art. 83    § 1. Wierzytelność...
art. 84    § 1. Umowa zawarta...
art. 85    § 1. Przejęcie pos...
art. 86    § 1. Sprzedaż stat...
art. 87    § 1. Przed podjęci...
art. 88    Umowa o ustanowien...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9


© 2001 - 2003 openlaw.pl