<< poprzednie
Art. 51    Do czasu wydania p...
Art. 52    Traci moc ustawa z...
Art. 53    Ustawa wchodzi w ż...
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl