Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Ustawa określa ...
art. 2    Rada Ministrów, w ...
Rozdział 2 Nawiązanie, zmi...
art. 3    Urzędnikiem państw...
art. 3a    Na stanowisko urzę...
art. 3b    1. Jeżeli w urzędz...
art. 4    (uchylony)
art. 5    (uchylony)
art. 6    (uchylony)
art. 7    1. Aplikacja admin...
art. 71    1. Kierownik urzęd...
art. 8    (uchylony)
art. 9    Małżonkowie oraz o...
art. 10    1. Jeżeli wymagają...
art. 11    1. Urzędnik państw...
art. 12    1. Kierownik urzęd...
art. 13    1. Rozwiązanie sto...
art. 131    1. W razie rozwiąz...
art. 14    1. Stosunek pracy ...
art. 15    Stosunek pracy z u...
art. 151    W okresie wypowied...
art. 16    Postanowienia nini...
Rozdział 3 Obowiązki i pra...
art. 17    1. Urzędnik państw...
art. 18    1. Urzędnik państw...
art. 19    1. Urzędnik państw...
art. 20    1. Urzędnik państw...
art. 21    1. Urzędnikowi pań...
art. 22    1. Urzędnikowi pań...
art. 23    1. Urzędnikom pańs...
art. 24    1. W urzędach pańs...
art. 241    (skreślony).
art. 25    (uchylony)
art. 26    1. Urzędnikowi pań...
art. 27    1. Urzędnikowi pań...
art. 28    1. Urzędnikowi pań...
art. 29    1. Czas pracy urzę...
art. 30    1. Rozkład czasu p...
art. 301    Do urzędników pańs...
Rozdział 4 Nagrody i wyróż...
art. 31    1. Urzędnikom pańs...
art. 32    (uchylony)
art. 33    Urzędnik państwowy...
Rozdział 5 Odpowiedzialnoś...
art. 34    1. Urzędnicy państ...
art. 35    Upomnienia udziela...
art. 36    1. W sprawach dysc...
art. 361    1. Rzecznika dyscy...
art. 362    Do zadań rzecznika...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl