Wstęp
Rozdział 1 Postanowienia w...
art. 1    1. Ustawie podlega...
art. 2    Przepisów ustawy, ...
art. 3    Ilekroć w ustawie ...
art. 4    1. Zasady współdzi...
art. 5    (skreślony).
Rozdział 2 Obowiązki naucz...
art. 6    Nauczyciel obowiąz...
art. 6a    1. Praca nauczycie...
art. 7    1. Szkołą kieruje ...
art. 8    Organy uprawnione ...
Rozdział 3 Wymagania kwali...
art. 9    1. Stanowisko nauc...
Rozdział 3a Awans zawodowy...
art. 9a    1. Ustala się stop...
art. 9b    1. Warunkiem nadan...
art. 9c    1. Staż, z zastrze...
art. 9d    1. Nauczyciel rozp...
art. 9e    1. Dyrektor szkoły...
art. 9f    1. Nauczycielowi, ...
art. 9g    1. Komisję kwalifi...
art. 9h    1. Nadzór nad czyn...
art. 9i    1. Nauczycielowi d...
Rozdział 4 Nawiązanie, zmi...
art. 10    1. Stosunek pracy ...
art. 11    Dyrektor szkoły na...
art. 11a    1. Dyrektor szkoły...
art. 12    1. Nauczyciele zat...
art. 13    Stosunek pracy na ...
art. 14    1. Akt mianowania ...
art. 15    Przy nadawaniu sto...
art. 16    Stosunek pracy naw...
art. 17    1. Zasady powierza...
art. 18    1. Nauczyciel zatr...
art. 19    1. W razie koniecz...
art. 20    1. Dyrektor szkoły...
art. 21    1. W razie przenie...
art. 22    1. Organ prowadząc...
art. 23    1. Stosunek pracy ...
art. 24    (skreślony).
art. 25    (skreślony).
art. 26    1. Stosunek pracy ...
art. 27    1. Rozwiązanie umo...
art. 28    1. Nauczycielowi z...
Rozdział 5 Warunki pracy i...
art. 29    1. Organ prowadząc...
art. 30    1. Wynagrodzenie n...
art. 30a    1. W terminie do d...
art. 30b    Regionalna izba ob...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl