Art. 1    W ustawie z dnia 7...
Art. 2    W ustawie z dnia 8...
Art. 3    W ustawie z dnia 2...
Art. 4    W ustawie z dnia 2...
Art. 5    W ustawie z dnia 2...
Art. 6    W ustawie z dnia 1...
Art. 7    W ustawie z dnia 2...
Art. 8    W ustawie z dnia 2...
Art. 9    W ustawie z dnia 3...
Art. 10    W ustawie z dnia 2...
Art. 11    W ustawie z dnia 6...
Art. 12    W ustawie z dnia 2...
Art. 13    W ustawie z dnia 2...
Art. 14    W ustawie z dnia 2...
Art. 15    W ustawie z dnia 2...
Art. 16    W ustawie z dnia 1...
Art. 17    W ustawie z dnia 1...
Art. 18    W ustawie z dnia 1...
Art. 19    W ustawie z dnia 1...
Art. 20    W ustawie z dnia 2...
Art. 21    W ustawie z dnia 1...
Art. 22    1. Wymogu zawarcia...
Art. 23    (skreślony).
Art. 24    Akty nadania stopn...
Art. 25    1. Wszczęte i niez...
Art. 26    1. Od prawomocnych...
Art. 27    Nauczyciele, którz...
Art. 28    Nauczyciele, którz...
Art. 29    1. Nauczyciele, kt...
Art. 30    Przepisy wykonawcz...
Art. 31    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl