<< poprzednie
art. 132d    Kto: 1) nie prowa...
art. 132e    Kto wbrew przepiso...
art. 133    W przypadku skazan...
art. 133a    1. Kto nie powiad...
art. 134    Ustawa wchodzi w ż...
1 2 3 4 5 6


© 2001 - 2003 openlaw.pl