<< poprzednie
art. 37o    Prezes Urzędu wyda...
art. 37p    1. Wydania pozwole...
art. 37r    1. Komisja bioety...
art. 37ra    1. Sponsor i bada...
art. 37s    1. Jeżeli badania ...
art. 37t    1. Komisja bioety...
art. 37u    Od negatywnej opin...
art. 37w    Minister właściwy ...
art. 37x    1. Dokonanie istot...
art. 37y    1. W przypadku wys...
art. 37z    1. Do obowiązków b...
Rozdział 3 Wytwarzanie i i...
art. 38    1. Podjęcie działa...
art. 38a    1. Podjęcie wytwa...
art. 38b    Uzyskanie zezwolen...
art. 39    1. Wnioskodawca ub...
art. 40    1. Zezwolenie na w...
art. 41    1. Wydanie decyzji...
art. 42    1. Do obowiązków w...
art. 43    1. Główny Inspekto...
art. 44    (uchylony).
art. 45    (uchylony).
art. 46    1. Inspektor farma...
art. 47    1. Wytwórca, ekspo...
art. 47a    1. Wytwórca może w...
art. 47b    1. Inspekcje, o kt...
art. 47c    1. Prezes Urzędu p...
art. 48    1. Osoba wykwalifi...
art. 49    Osoba wykwalifikow...
art. 50    1. Podmiot odpowie...
art. 51    Uzyskanie zezwolen...
art. 51a    Przepisy niniejsze...
Rozdział 4 Reklama produkt...
art. 52    1. Reklamą produkt...
art. 53    1. Reklama produkt...
art. 54    1. Reklama produkt...
art. 55    1. Reklama produkt...
art. 56    Zabrania się rekla...
art. 57    1. Zabrania się ki...
art. 58    1. Zabrania się ki...
art. 59    Minister właściwy ...
art. 60    1. Reklama produkt...
art. 61    1. Podmiot odpowie...
art. 62    1. Główny Inspekto...
art. 63    Podmiot odpowiedzi...
art. 64    Przepisy art. 62 i...
Rozdział 5 Obrót produktam...
art. 65    1. Obrót produktam...
art. 66    Produkty lecznicze...
art. 67    1. Zakazany jest o...
następne >>
1 2 3 4 5 6


© 2001 - 2003 openlaw.pl