<< poprzednie
art. 28    1. Produkt lecznic...
art. 29    1. Okres ważności ...
art. 30    1. Prezes Urzędu w...
art. 31    1. Zmiana danych o...
art. 32    1. W przypadku zmi...
art. 33    1. Prezes Urzędu c...
art. 33a    1. Pozwolenie wyga...
art. 34    Rejestr oraz dokum...
art. 35    W sprawach nieureg...
art. 36    1. Podmiot odpowie...
art. 36a    Minister właściwy ...
art. 37    1. Uzyskanie pozwo...
Rozdział 2a Badania klinic...
art. 37a    1. Badania klinicz...
art. 37aa    1. Jeżeli zachodzi...
art. 37ab    1. O zakończeniu ...
art. 37ac    1. Jeżeli w trakc...
art. 37ad    1. Prezes Urzędu w...
art. 37ae    1. Inspekcję bada...
art. 37af    1. Prezes Urzędu ...
art. 37ag    Do badań kliniczny...
art. 37ah    1. Sponsor występ...
art. 37ai    1. Inspekcję bada...
art. 37aj    Minister właściwy ...
art. 37ak    W zakresie spraw n...
art. 37al    Przepisów niniejsz...
Rozdział 2b Przepisy ogóln...
art. 37am    Przed podjęciem de...
art. 37an    1. Przedsiębiorca,...
art. 37ao    1. Zezwolenie wyda...
art. 37ap    1. Organ zezwalają...
art. 37ar    Przedsiębiorca jes...
art. 37as    Przedsiębiorca, kt...
art. 37at    1. Organ zezwalają...
art. 37au    Do kontroli działa...
art. 37b    1. Badania klinic...
art. 37c    Prowadzenie badani...
art. 37ca    1. Sponsor może p...
art. 37d    1. Uczestnik badan...
art. 37e    W badaniach klinic...
art. 37f    1. Za wyrażenie św...
art. 37g    Minister właściwy ...
art. 37h    1. Badanie klinicz...
art. 37i    1. W przypadku bad...
art. 37ia    1. Jeżeli właścic...
art. 37j    Za szkody wyrządzo...
art. 37k    1. Sponsor finans...
art. 37l    1. Badanie klinicz...
art. 37m    1. Wniosek o rozp...
art. 37n    1. Jeżeli złożon...
następne >>
1 2 3 4 5 6


© 2001 - 2003 openlaw.pl