Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Prokuraturę sta...
art. 2    Zadaniem prokuratu...
art. 3    1. Zadania określo...
art. 4    (skreślony).
art. 5    Jeżeli uchwała org...
art. 6    1. Prokuratorami ...
art. 7    Prokurator jest ob...
art. 7c    Odpis prawomocnego...
art. 7d    Po upływie trzech ...
art. 8    1. Prokurator prz...
art. 8a    1. Prokurator bez...
art. 8b    1. Prokurato...
art. 9    1. Organy samorząd...
Rozdział 2 Organizacja pro...
art. 10    1. Prokurator Gene...
art. 10a    1. Prokuratora G...
art. 10b    1. Prokurator Ge...
art. 10c    1. Prokurator Ge...
art. 10d    1. Kadencja Prok...
art. 10e    1. Prokurator Ge...
art. 10ea    1. Prokurator Gen...
art. 10f    1. W przypadku g...
art. 11    1. Prokuratorów p...
art. 11a    1. Powołanie na s...
art. 12    1. Pierwszego zas...
art. 13    1. Prokuratora ap...
art. 13a    1. Prokuratora ok...
art. 13b    1. Prokuratora r...
art. 13c    1. Prokurator Ge...
art. 13d    1. Do pełnienia ...
art. 14    1. Prokuratorem mo...
art. 14a    1. Na stanowisko p...
art. 14b    1. W razie utwor...
art. 14c    1. Kandydat na wol...
art. 14d    1. Oceny kwalifika...
art. 14e    1. Ocena kwalifika...
art. 14f    1. Ocena kwalifika...
art. 14g    1. Jeżeli ze wzglę...
art. 14h    1. Ocena kwalifika...
art. 14i    Do oceny kandydata...
art. 14j    1. Przy ocenie kwa...
art. 15    (utracił moc).
art. 16    1. Prokurator Gen...
art. 16a    1. Przeniesienie p...
art. 17    1. Powszechnymi j...
art. 17a    1. (uchylony). 2....
art. 17b    1. Do budynków jed...
art. 18    1. Minister Spraw...
art. 19    1. W prokuraturze...
następne >>
1 2 3 4 5


© 2001 - 2003 openlaw.pl