<< poprzednie
art. 36    1. Kapitały (fundu...
art. 36a    1. W razie zbycia ...
art. 37    1. W związku z prz...
art. 38    1. Zakłady ubezpi...
art. 39    1. Jednostki dokon...
art. 40    (skreślony).
art. 41    1. Rozliczenia mię...
art. 42    1. W jednostkach i...
art. 43    1. W bankach na wy...
art. 44    1. W zakładach ube...
Rozdział 4a Łączenie się s...
art. 44a    1. Łączenie się s...
art. 44b    1. Rozliczenie poł...
art. 44c    1. Łączenie metod...
art. 44d    Przepisy art. 44a-...
Rozdział 5 Sprawozdania fi...
art. 45    1. Sprawozdanie fi...
art. 46    1. W bilansie wyka...
art. 47    1. W rachunku zysk...
art. 48    1. Informacja doda...
art. 48a    1. Zestawienie zm...
art. 48b    1. Rachunek przep...
art. 49    1. W przypadku sp...
art. 50    1. Informacje zawa...
art. 51    1. Jednostka, w sk...
art. 52    1. Kierownik jedno...
art. 53    1. Roczne sprawoz...
art. 54    1. Jeżeli po sporz...
Rozdział 6 Skonsolidowane ...
art. 55    1. Jednostka domi...
art. 56    1. Jednostka domi...
art. 57    Konsolidacją nie o...
art. 58    1. Konsolidacją ...
art. 59    1. Dane jednostk...
art. 60    1. Metoda konsolid...
art. 61    1. Zastosowanie m...
art. 62    (uchylony).
art. 63    1. Metoda praw wł...
art. 63a    W przypadku trwałe...
art. 63b    1. Jednostki, któr...
art. 63c    1. Sprawozdanie f...
art. 63d    Skonsolidowane spr...
Rozdział 7 Badanie, składa...
art. 64    1. Badaniu podlega...
art. 64a    (uchylony)
art. 64b    (uchylony)
art. 65    1. Celem badania ...
art. 66    1. (uchylony). 2....
art. 67    1. Kierownik badan...
art. 67a    Przepisy art. 65, ...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl